10 lekcji stylu w cytatach ikon mody

ikony stylu
http://marcelagutierrez.com/2015/01/faction-2/

Czym jest styl? Jak znaleźć swój styl? Ikony mody wiedzą to najlepiej. Te 10 cytatów są zawsze aktualne, bo tak jak moda przemija, styl pozostaje

 ‘A little bad taste is like a nice splash of paprika. We all need a splash of bad taste – it’s hearty, it’s healthy, it’s physical. I think we could use more of it. No taste is what I’m against.’
[ trochę złego smaku jest jak szczypta papryki. Wszyscy potrzebujemy szczypty złego smaku – to krepiące, zdrowe, cielesne. Myślę, że moglibyśmy go więcej używać. To braku smaku jestem przeciwna ]
― Diana Vreeland

 

‘Fashion is what you’re offered four times a year by designers. And style is what you choose.’
[ moda jest tym, co projektanci proponują ci 4 razy w roku. Styl jest tym, co wybierasz ]
― Lauren Hutton

 

‘Don’t be into trends. Don’t make fashion own you, but you decide what you are, what you want to express by the way you dress and the way you live.’
[ nie zagłębiaj się w trendy. Nie daj modzie posiąść siebie, ale decyduj, kim jesteś i co chcesz wyrazić sposobem, w który się nosisz i żyjesz ]
― Gianni Versace

 

‘Style is a way to say who you are without having to speak.’
[ styl to sposób wyrażenia kim jesteś bez konieczności mówienia ]
― Rachel Zoe

 

‘I always feel that if you’re gonna be uncomfortable and unhappy in something, just because you think it’s in or it’s chic, I would advise you to be happy rather than well-dressed. It’s better to be happy.’
[ zawsze uważałam, że będziesz czuć się niekomfortowo i nieszczęśliwie w czymś ubranym tylko dlatego, że uważasz to za modne lub szykowne. Radziłabym ci być raczej szczęśliwą niż dobrze ubraną. Lepiej jest być szczęśliwą ]
— Iris Apfel

 

‘The best colour in the whole world is the one that looks good on you.’
[ najlepszy kolor na całym świecie to ten, który wygląda na tobie dobrze ]
― Coco Chanel

 

‘You can have whatever you want if you dress for it.’
[ możesz mieć cokolwiek chcesz, jeśli się odpowiednio ubierzesz ]
― Edith Head

 

‘A woman is closest to being naked when she is well-dressed.’
[ kobieta jest bliższa byciu nagą, kiedy jest dobrze ubrana ]
― Coco Chanel

 

‘The only real elegance is in the mind; if you’ve got that, the rest really comes from it.’
[ prawdziwa elegancja jest w umyśle; jeśli ją masz, reszta z niej wypływa ]
― Diana Vreeland

 

‘Reinvent new combinations of what you already own. Improvise. Become more creative. Not because you have to, but because you want to. Evolution is the secret for the next step.’
[ wymyśl na nowo nowe kombinacje z tego, co masz. Improwizuj. Stań się bardziej kreatywna. Nie dlatego, że musisz, ale dlatego, że chcesz. Ewolucja to tajemnica następnego kroku ]
― Karl Lagerfeld

Zapisz

Zapisz

2 komentarze

Leave a Reply

Your email address will not be published.